Musik till bröllop

Önskar ni musik till bröllop så kan jag ordna stråkduo, stråktrio eller stråkkvartett som spelar.  Även Duo med violin + piano eller cello + piano kan ordnas. Vi kan musicera både under själva vigselakten och under middagen/festen.

Vi spelar både i Norrbotten och Västerbotten, företrädelsevis i Piteå, Skellefteå, Luleå, Älvsbyn/Storforsen och däremellan.